Actor-MohandesSaberMirzai

مهندس صابر میرزایی

دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی مهندسی کامپیوتر

معاون پژوهش و توسعه‌ی مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری

(بازدید ۱۰۲ بار, بازدیدهای امروز ۱ )

ویدیوها