عهد خون

باید باور کرد که انقلاب اسلامی و راه شهدا هنوز ادامه دارد و ما نیز مسئولیت و وظیفه داریم برای برداشتن موانع مسیری که شهدا آغاز کردند. حاج حسین یکتا در این کلیپ این تلنگر را به مخاطب می زند که در مسیر قرار بگیریم و برای خدا کار کنیم. نشت هفتگی مرکز رشد: ۱۳۹۳/۰۳/۰۵

شاه بیت

حزب اللهی انقلابی انقطاعی است که می‌تواند کار انجام دهد. حاج‌حسین یکتا همچنان با نفس گرم خود از دفاع مقدس گذشته می‌گوید برای مقاومت و پایداری امروز . تمام حرف او همین است که اگر می‌خواهید برای انقلاب خمینی و دین خدا کاری انجام دهید باید از همه چیز جز او جدا شوید و به […]