نماهنگ مزاج‌شناسی و نقش آن در مدیریت و تصمیم‌گیری

با «آلوئه‌وِرا»، به تنهایی، می‌توان سرطان را از جامعه جارو کرد. جاذبه ماه در بدن انسان موجب بالا آمدن ترکیبات سبک معلّق در خون به سطح می‌شود و این ترکیبات که بالا می‌آید تغییرات فیزیولوژیک و تغییرات بیوشیمیایی پدید آورده و در نتیجه، «تغییرات رفتاری» پدید می‌آورد. از تغییرات فیزیولوژیک این است که در ۱۲ […]

دکتر عبدالله جاسبی

  نشست تخصصی هسته بازاریابی سیاسی مرکز رشد: ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

منطق فاطمی

نشست تخصصی هسته نوآوری: ۹۶/۱۲/۱۹

سبد حریف

دهباشی به نقد فیلم‌های انتخاباتی جلیلی و قالیباف می‌پردازد و دلیل آن را ساخته شدن فیلم‌ها برای طرفداران آنها می‌داند نه کسانی که قرار است رای بدهند. در بازاریابی نباید زیره را به کرمان برد. نشست تخصصی هسته بازاریابی سیاسی مرکز رشد: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷

قاب سیاست…

چگونه در تبلیغات انتخاباتی باید به گروه‌های مختلف سهم بدهیم تا بتوانیم پیروز شویم؟ حسین دهباشی از سهم دهی به سبدهای مختلف در کمیپن انتخاباتی ساخته شده برای رئیس جمهور، پرده بر می‌دارد و از تکنیک‌های ساخت کمپین تبلیغات انتخاباتی می‌گوید. نشست تخصصی هسته بازاریابی سیاسی مرکز رشد: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷

سینما کارخانه نیست

سینما برای فرهنگ، سینما برای گیشه یا سینما برای حاکمیت؟ کدام یک اولویت دارد. سیدحمود رضوی به این سوال مغفول پاسخ می‌دهد. نشست تخصصی حلقه سینما: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

صدمین صلوات….

سردار باقرزاده خاطره‌ای شنیدنی در خصوص آزاد سازی یکی از نیروهای به گروگان گرفته شده را تعریف می‌کند.  هسته مدیریت جهادی، مدرسه تابستانی مدیریت جهادی: ۱۳۹۶/۰۶/۰۵

ویژگی‌های رفتاری و شخصیتی مرحوم آیت‌الله مهدوی‌کنی (بخش سوم)

سردار گودرزی از ویژگی‌های رفتاری و شخصیتی مرحوم آیت‌الله مهدوی‌کنی(ره) در تعأملاتی که با ایشان داشتند، نکات مهمی را می‌گویند. هسته مدیریت جهادی، مدرسه تابستانی مدیریت جهادی: ۱۳۹۶/۰۶/۰۴

ویژگی‌های رفتاری و شخصیتی مرحوم آیت‌الله مهدوی‌کنی (بخش دوم)

سردار گودرزی از ویژگی‌های رفتاری و شخصیتی مرحوم آیت‌الله مهدوی‌کنی(ره) در تعأملاتی که با ایشان داشتند، نکات مهمی را می‌گویند. هسته مدیریت جهادی، مدرسه تابستانی مدیریت جهادی: ۱۳۹۶/۰۶/۰۴

ویژگی‌های رفتاری و شخصیتی مرحوم آیت‌الله مهدوی‌کنی (بخش اول)

سردار گودرزی از ویژگی‌های رفتاری و شخصیتی مرحوم آیت‌الله مهدوی‌کنی(ره) در تعأملاتی که با ایشان داشتند، نکات مهمی را می‌گویند. هسته مدیریت جهادی، مدرسه تابستانی مدیریت جهادی: ۱۳۹۶/۰۶/۰۴