دکتر عبدالله جاسبی

  نشست تخصصی هسته بازاریابی سیاسی مرکز رشد: ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

سبد حریف

دهباشی به نقد فیلم‌های انتخاباتی جلیلی و قالیباف می‌پردازد و دلیل آن را ساخته شدن فیلم‌ها برای طرفداران آنها می‌داند نه کسانی که قرار است رای بدهند. در بازاریابی نباید زیره را به کرمان برد. نشست تخصصی هسته بازاریابی سیاسی مرکز رشد: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷

قاب سیاست…

چگونه در تبلیغات انتخاباتی باید به گروه‌های مختلف سهم بدهیم تا بتوانیم پیروز شویم؟ حسین دهباشی از سهم دهی به سبدهای مختلف در کمیپن انتخاباتی ساخته شده برای رئیس جمهور، پرده بر می‌دارد و از تکنیک‌های ساخت کمپین تبلیغات انتخاباتی می‌گوید. نشست تخصصی هسته بازاریابی سیاسی مرکز رشد: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷

اهرم احساس

یکی از راهکارهای ساخت کمپین‌های تبلیغاتی، مهندسی معکوس به ویژه استفاده از کمپین‌های آمریکایی است چرا که خلق و خوی مردم آنجا به ایران شبیه است. دهباشی این ایده خود را با مثالی از انتخابات آمریکا توضیح می‌دهد که چرا الگور نتوانست در مقابل بوش به پیروزی برسد.   هسته بازاریابی سیاسی: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷

جبهه من کجاست؟

زمانی که جنگ به پایان رسید، حضرت امام پیامی صادر کردند و در آن اعلام کردند که جنگ هنوز ادامه دارد. اما مخاطبین هر یک با توجه به حوزه کاری خود باید جبهه نبرد خود را تعیین کنند. حسین دهباشی از جبهه جنگ خود پس از پایان دفاع مقدس خبر می‌دهد.   هسته بازاریابی سیاسی: […]

حرف دل مستند‌ساز…

حسین دهباشی که مستند حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری را ساخت و باعث پیروزی او شد، از تصویری که در مستند خود برای رئیس جمهور ساخت می‌گوید. نشست تخصصی هسته بازاریابی سیاسی مرکز رشد: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷

باور و تفکر انقلابی

سازمان‌های فرهنگی متولی عرصه فرهنگ بین‌المللی مانند مجمع تقریب، مجمع جهانی اهل بیت، جامعه المصطفی و بنیاد سعدی و تعامل آنها مورد کنکاش زائری قرار گرفته است. او همچنین به عدم باور داشتن مدیران عالی رتبه فرهنگی به قدرت گفتمان انقلاب اسلامی انتقاد می‌کند.   کارگاه تجربه: ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

کار موازی و اهمیت بخش خصوصی

فرهنگ باید در اختیار اهداف سیاسی و کلان نظام قرار گیرد. قرار بر این بود که رایزن‌های فرهنگی فضای نخبگانی و فرهنگی کشورهای هدف را به نفع اهداف نظام تحت تاثیر قرار بدهند. زائری عقیده دارد که اگر ما از کشورهای هدف، از طریق راه اندازی رستوران و فضاها و فرصت های پیرامونی آن عمل […]

اهمیت کادر سازی

یکی از مولفه‌های اصلی مدیریت اثر بخش، کادرسازی است. مدیر باید برای این که بتواند کادرسازی کند، از ثبات و ماندگاری برخوردار باشد.   کارگاه تجربه: ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

ما و آنها

صدا و سیما، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی سه سازمانی است که برای مطالعه علل موفقیت و شکست‌های آن، اهمیت فراوانی دارد. زائری همچنین نکاتی از بایسته‌ها و شایسته‌های حضور رایزنهای فرهنگی در کشورهای خارجی را بازگو می‌کند.   کارگاه تجربه: ۱۳۹۵/۱۱/۰۶