دستِ خدا

باور عمیق داشته باشیم یا نداشته باشیم، نیروی آسمانی تقدیرات انسان را رقم می‌زند و از جایی که انسان انتظار نداشته باشد، او را یاری و رزق می‌رساند. صحبت‌های شیرین میرکریمی، خاطرات دوران جوانی او و چگونگی اولین ساختن فیلم کوتاهش است که با دستان خالی و در شرایط بد اقتصادی و مالی اتفاق افتاد. […]

باور و تفکر انقلابی

سازمان‌های فرهنگی متولی عرصه فرهنگ بین‌المللی مانند مجمع تقریب، مجمع جهانی اهل بیت، جامعه المصطفی و بنیاد سعدی و تعامل آنها مورد کنکاش زائری قرار گرفته است. او همچنین به عدم باور داشتن مدیران عالی رتبه فرهنگی به قدرت گفتمان انقلاب اسلامی انتقاد می‌کند.   کارگاه تجربه: ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

کار موازی و اهمیت بخش خصوصی

فرهنگ باید در اختیار اهداف سیاسی و کلان نظام قرار گیرد. قرار بر این بود که رایزن‌های فرهنگی فضای نخبگانی و فرهنگی کشورهای هدف را به نفع اهداف نظام تحت تاثیر قرار بدهند. زائری عقیده دارد که اگر ما از کشورهای هدف، از طریق راه اندازی رستوران و فضاها و فرصت های پیرامونی آن عمل […]

اهمیت کادر سازی

یکی از مولفه‌های اصلی مدیریت اثر بخش، کادرسازی است. مدیر باید برای این که بتواند کادرسازی کند، از ثبات و ماندگاری برخوردار باشد.   کارگاه تجربه: ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

رایزن فرهنگی با اعتقاد و مبنا کار کند

رایزن فرهنگی دو ویژگی اصلی باید داشته باشد: علاقه و آمادگی. نمی توان افراد را بدون این که علاقه و تمایلی به کشور مقصد داشته باشند  و یا این که آمادگی کافی بدست آورده باشند را به عنوان رایزن فرهنگی به کشورهای دیگر فرستاد. زائری این ایده را با مثال‌های مختلفی توضیح می‌دهد.   کارگاه […]

ما و آنها

صدا و سیما، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی سه سازمانی است که برای مطالعه علل موفقیت و شکست‌های آن، اهمیت فراوانی دارد. زائری همچنین نکاتی از بایسته‌ها و شایسته‌های حضور رایزنهای فرهنگی در کشورهای خارجی را بازگو می‌کند.   کارگاه تجربه: ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

جوش کار داشته باش!

دکتر پورکاظمی از خاطرات قدیمی خود و کارهای مختلفی که در دوران نوجوانی می کرد، برای ما سخن می‌گوید.   کارگاه تجربه: ۱۳۹۵/۰۶/۲۴

زیر سایه خدا در واشنگتن-(۱)

کارگاه تجربه مرکز رشد: ۹۳/۰۴/۱۵

زیر سایه خدا در واشنگتن-(۲)

کارگاه تجربه مرکز رشد: ۹۳/۰۴/۱۵